top of page

BEDRIJFSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSGEBOUWVERZEKERING

Wat is een bedrijfsgebouwverzekering?
Een bedrijfsgebouwverzekering of opstalverzekering dekt de schade die aan uw bedrijfsgebouw ontstaat. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van schade aan uw bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld door brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem en ontploffing. Een bedrijfsgebouwverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw afgesloten, middels taxatie door de maatschappij zelf of een erkende taxateur.
Niet verzekerd
U bent niet verzekerd bij schade veroorzaakt door catastrofes, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen.

Open Space Office

GLASVERZEKERING BEDRIJFSGEBOUW

Wat is een glasverzekering bedrijfsgebouw?
Met een glasverzekering bedrijfsgebouw bent u verzekerd tegen breuk van ruiten. Op aanvraag kunnen ruiten in deuren, vitrines en andere glazen onderdelen worden meeverzekerd. Vaak is het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd.
De premie is afhankelijk van het aantal ruiten van uw bedrijfsgebouw en de grootte van de ruiten.
Niet verzekerd
Glasbreuk door catastrofes, tijdens verbouwingswerkzaamheden, verplaatsing of bewerking van het glas, eigen gebrek van het glas, vochtdoorlating.
Een glasverzekering wordt vaak meeverzekerd op de opstalverzekering. Indien u een woning huurt, blijkt uit het huurcontract wie aansprakelijk is voor ruitbreuk.

Modern Office

INVENTARISGOEDERENVERZEKERING

Wat is een inventarisgoederenverzekering?

Een inventarisgoederenverzekering dekt de schade die aan uw inventaris en of goederen ontstaat, ten gevolge van brand, inbraak, diefstal, ontploffing, blikseminslag en storm.

De hoogte van het verzekerd bedrag bepaalt uzelf. Vaak is een waardebepaling mogelijk. De premie is o.a. afhankelijk van een aantal factoren:

  • Ligging bedrijfsgebouw

  • Attractiviteit goederen

Indien u huurder bent van het gebouw, zijn de kosten die u wellicht gemaakt heeft voor verbouwingen (huurdersbelang), vaak automatisch meeverzekerd tot een bepaald maximum van het verzekerde bedrag. Wilt u meer verzekeren, dan kunt u huurdersbelang apart meeverzekeren.

Work Space

ELEKTRONICAVERZEKERING

Wat is een elektronicaverzekering?
Een computer- of elektronicaverzekering dekt vrijwel alle oorzaken die aan elektronische apparatuur, installaties, computer en instrumenten ontstaat ten gevolge van brand, storm, diefstal, vandalisme of water.
Verschillende dekkingen zijn mogelijk van basis tot uitgebreid. Vaak kunnen er extra dekkingen worden meeverzekerd, zoals extra kosten of reconstructie.
De premie dient  aangevraagd te worden.

Working on a Computer

BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?
Een bedrijfsschadeverzekering dekt de schade als een bedrijf stilvalt door bijvoorbeeld brand. De vaste kosten zoals salarissen en hypotheeklasten dienen doorbetaald te worden. Deze schade is met een bedrijfsschadeverzekering te verzekeren.
Het verzekerd bedrag wordt vaak in overleg met uw accountant bepaald. Waarbij van de nettowinst plus de vaste lasten in een jaar kan worden uitgegaan.

Bankruptcy Filing

MILIEUVERZEKERING

Wat is een milieuverzekering?

Een milieuverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water. Naast de eigen bedrijfslocatie en werklocatie zijn ook daaromheen liggende locaties meeverzekerd.

De premie en voorwaarden dienen vaak aangevraagd te worden. Factoren hierbij zijn, de aard van de activiteiten, hoeveelheid gevaarlijke stoffen, wijze van opslag.

Uitgesloten zijn:

  • Molest, atoomkernreacties, aardbeving en overstroming

  • Opzet, roekeloosheid en ernstige mate van schuld

  • Bestaande verontreiniging voor aanvang van de verzekering

  • Onvoldoende milieuzorg

  • Ondergrondse tanks

Rock Rubble
bottom of page