top of page

LENEN

PERSOONLIJKE LENING

Wat is een persoonlijke lening?
De persoonlijke lening is vaak een gemakkelijke manier van lenen en lijkt enigszins op het doorlopend krediet. Het verschil is dat een persoonlijke lening aflopend is. Een persoonlijke lening is met name geschikt voor klanten die van tevoren precies willen weten waar ze aan toe zijn, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een bepaald object. Het kredietbedrag wordt in één keer overgemaakt. Het bedrag dat u maandelijks terugbetaalt kan niet opnieuw worden opgenomen. Nadat het gewenste kredietbedrag is vastgesteld wordt dit direct aan u uitbetaald. U betaalt maandelijks een vast bedrag aan aflossing en rente terug.
Bij een persoonlijke lening worden zowel de looptijd, de rente als de maandtermijn van tevoren voor u vastgelegd. Er kan voor verschillende looptijden gekozen worden, vaak tot 120 maanden. Kiest u voor een langere looptijd, dan kiest u voor lagere maandlasten. Wilt u liever sneller afbetalen dan kunt u kiezen voor een kortere looptijd. In dat geval zijn uw maandlasten dus hoger. Vervroegd inlossen is mogelijk maar bij een persoonlijke lening zijn daar in een aantal gevallen kosten aan verbonden.
Het voordeel van een persoonlijke lening is dat de rente vast staat en vaak lager is dan bij een doorlopend krediet.

Dollars

DOORLOPEND KREDIET

Wat is een doorlopend krediet?
Een doorlopend krediet is de meest voorkomende vorm van krediet. Wanneer u tijdelijk over extra financiële middelen wilt beschikken of in een situatie komt waarvan niet bekend is hoe hoog de kosten gaan worden, dan is het doorlopend krediet de oplossing, bijvoorbeeld: studie, vakantie, woningverbetering of  auto. Bij het afsluiten van een doorlopend krediet wordt een bedrag afgesproken waarover u maximaal kunt beschikken, vaak met een minimum en een maximum. Dit heet het maximale kredietbedrag. Daarnaast wordt berekend welk bedrag u maandelijks gaat aflossen. Dit is 1%, 1,5% of 2% van het totale kredietbedrag. Dit maandelijkse aflossingsbedrag bestaat uit aflossing en rente, waarbij het aandeel rente maandelijks kan variëren. De rente die u betaalt bij een doorlopend krediet is namelijk variabel en wordt berekend over het uitstaande saldo.
Een voordeel van het doorlopend krediet is, dat u zelf invloed heeft op de duur van de looptijd. Er wordt namelijk uitgegaan van een theoretische looptijd. In de praktijk kunt u uw doorlopende krediet aflossen wanneer u wilt. Bij een doorlopend krediet zijn geen kosten verbonden aan het eerder aflossen van uw krediet. Dit houdt in dat de werkelijke looptijd uiteindelijk wordt bepaald door de rente, de opnames en de aflossingen.
Bereken hier wat u kunt lenen

Credit Card

SENIOREN KREDIET

Wat is een senioren krediet?
Het senioren krediet is een persoonlijke lening, speciaal ontwikkeld en bedoeld voor ouderen klanten (leeftijd 63 tot 68 jaar) die een verantwoord krediet willen afsluiten. Vaak geldt er een kwijtschelding bij overlijden voor 72ste jaar. Het maximale krediet bedrag is € 12.500,-. De maximale looptijd is 60 maanden. Alles wat is afgelost, kan niet meer worden opgenomen. De rente is vast, zodat u dus precies weet wat u maandelijks gaat betalen. U weet dus precies waar u aan toe bent.

Happy Senior Couple
bottom of page