top of page

OPSTAL VERZEKERINGEN

"Het belang van een Woonhuisverzekering:

Uw thuis is meer dan alleen een plek – het is een investering in uw toekomst en een veilige haven voor uw dierbaren. Een woonhuisverzekering, ofwel opstalverzekering, is essentieel om deze belangrijke investering te beschermen. Deze verzekering biedt dekking tegen schade aan uw woning veroorzaakt door een reeks van onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem, vorst of explosies.

De verzekering baseert zich op de herbouwwaarde van uw huis, berekend via een herbouwwaardemeter of een recent taxatierapport, om ervoor te zorgen dat u adequaat gedekt bent.

Bovendien omvat een woonhuisverzekering ook bescherming voor:

 • Bijgebouwen zoals garages en gastenverblijven

 • Schuren

 • Schuttingen en andere erfafscheidingen

 • Tuinaanleg

Het is belangrijk op te merken dat schade door bepaalde catastrofes, zoals oorlog, nucleaire reacties, of overstromingen, meestal niet gedekt wordt door een standaard woonhuisverzekering.

Bij Aspire staan we klaar om u te voorzien van deskundig advies, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw woning en uw gemoedsrust. Bescherm uw thuis met de juiste dekking – Aspire helpt u hierbij."

Luxurious House

GLASVERZEKERING

"Zorgeloos door heldere ruiten kijken. Onze glasverzekering beschermt u tegen de financiële last van kapotte ruiten, inclusief noodvoorzieningen."

Met een glasverzekering bent u verzekerd tegen kapotte ruiten. Ramen of dakvensters maken deel uit van een gebouw. Vaak is het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd.

Niet verzekerd
Glasbreuk door catastrofes, tijdens verbouwingswerkzaamheden, verplaatsing of bewerking van het glas, eigen gebrek van het glas, vochtdoorlating. Ook niet, glas in spiegels, aquaria of tussen deuren.

Een glasverzekering wordt vaak meeverzekerd op de opstalverzekering. Indien u een woning huurt, blijkt uit het huurcontract wie aansprakelijk is voor ruitbreuk.

Villa Pool

INBOEDELVERZEKERING

"Uw thuis, veilig en verzekerd. Onze inboedelverzekering dekt schade aan uw kostbare bezittingen, van elektronica tot kunst, door brand, diefstal of natuurrampen."

 

Een inboedelverzekering dekt de schade aan uw inboedel van uw woning. Onder inboedel worden alle roerende zaken verstaan die tot uw huishouden behoren. Met een inboedelverzekering dekt u schade aan de spullen door bijvoorbeeld, brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of explosie. Vaak wordt de hoogte van de inboedel bepaald door een inboedelwaardemeter. Voor kostbare zaken, zoals sieraden, schilderijen, bijzondere bezittingen, verzamelingen, audio-en visuele-apparatuur geldt vaak een bepaald maximum bedrag.

Niet verzekerd
Met een inboedelverzekering bent u niet verzekerd bij schade veroorzaakt door catastrofes, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen.

Tip: Neem foto’s en of films en leg zaken vast met betrekking tot al uw (waardevolle) spullen.

Modern Kitchen

KOSTBAARHEDENVERZEKERING

"Uw schatten, veilig en verzekerd. Deze verzekering biedt bescherming voor uw meest waardevolle bezittingen tegen onvoorziene schade of verlies."

Met een kostbaarhedenverzekering verzekert u uw waardevolle voorwerpen of verzamelingen tegen beschadiging, vermissing of verloren gaan. Dit komt door een oorzaak van buitenaf.

Met een kostbaarhedenverzekering zijn bijvoorbeeld verzekerd:

 • Antiek en kunstvoorwerpen

 • Sieraden

 • Muziekinstrumenten

 • Foto-en filmapparatuur

 • Audio- en visueleapparatuur

 • Verzamelingen

Niet verzekerd:

 • Catastrofe risico’s

 • Slijtage door normaal gebruik

 • Schade door gebreken in het voorwerp zelf

 • Ernstige schuld of onzorgvuldigheid.

Wat krijgt u vergoed?
Herstelkosten als het gerepareerd kan worden, als dit niet mogelijk is, dan baseert de verzekeraar de uitkering op het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of nieuwwaarde.

Bij nieuwe kostbaarheden baseert de verzekeraar het verzekerd bedrag op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd. Het taxatiebedrag is dan het verzekerd bedrag.

Tip: Neem foto’s en of films en leg zaken vast met betrekking tot al uw (waardevolle) spullen

Jewelry Appraisal

RECREATIEWONINGVERZEKERING

Welke schade dekt een recreatiewoningverzekering?

De recreatiewoningverzekering dekt de schade die aan uw recreatiewoning of vakantiehuis ontstaat. Met deze verzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van schade aan uw recreatiewoning, zoals de schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak of storm.

De verzekering is uit te breiden met een glasverzekering.

Naast de woning zelf kunt u ook een inboedelverzekering voor uw recreatiewoning afsluiten.

Vaak kent de recreatiewoningverzekering een 3-tal verschillende dekkingen: beperkt, uitgebreid of alle gevaren.

Bij verhuur van de recreatiewoning geldt vaak een toeslag op de premie. Dit omdat mensen nu eenmaal minder zuinig op de spullen van iemand anders zijn.

Winter Cabin
bottom of page