top of page

PERSOONLIJKE VERZEKERINGEN

Chart & Stethoscope

ZORGVERZEKERING

"Belangrijke Wijzigingen in de Zorgverzekering voor 2019:

2019 brengt enkele belangrijke veranderingen in de zorgverzekering met zich mee. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten om rekening mee te houden:

 1. Zorgpremie: De zorgpremie stijgt in 2019, variërend per verzekeraar. Deze verhoging is het resultaat van een groeiende economie en toenemende zorgkosten. Bij Aspire helpen we u graag met het vergelijken van de diverse zorgverzekeraars om de beste keuze te maken.

 2. Eigen Risico: Het eigen risico blijft gehandhaafd op €385, conform de kabinetsafspraken. Dit 'bevroren' eigen risico kan betekenen dat de zorgpremies stijgen.

 3. Gecombineerde Leefstijl Interventieprogramma (GLI): Nieuw in het basispakket. Dit programma is bedoeld voor mensen met ernstig overgewicht en een gezondheidsrisico, gericht op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

 4. Paracetamol en Voedingssupplementen: Zware paracetamol en voedingssupplementen worden niet langer vergoed in het basispakket, wat extra zorgkosten kan betekenen voor sommige patiënten.

 5. Oefentherapie COPD: Vanaf 2019 wordt oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling vergoed, met een maximum aan behandelingen afhankelijk van de ernst van COPD.

 6. Vergoeding Zittend Ziekenvervoer: De vergoeding voor zittend ziekenvervoer wordt uitgebreid, inclusief vervoer voor controles, consulten en onderzoek die nodig zijn voor behandeling.

 7. Eigen Bijdrage Medicijnen: De eigen bijdrage voor medicijnen wordt gelimiteerd tot maximaal €250.

Bij Aspire staan we klaar om u door deze veranderingen te leiden en u te helpen de beste zorgverzekering voor 2019 te kiezen. Wij bieden heldere informatie over de basisverzekering, inclusief de verschillen tussen restitutie- en naturapolissen, en houden u op de hoogte van wijzigingen in de inhoud en voorwaarden."

Insurance Agent

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

"Uitleg over de Aansprakelijkheidsverzekering:

Een aansprakelijkheidsverzekering, vaak WA-verzekering genoemd, biedt financiële bescherming tegen de risico's van aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt u en uw gezin tegen de kosten die voortvloeien uit materiële schade en letselschade aan anderen. Het is een belangrijke verzekering, want een ongeluk zit in een klein hoekje: u kunt per ongeluk iets van iemand anders beschadigen of iemand kan gewond raken door uw toedoen.

Wat Dekt een Aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering biedt dekking voor:

 • Bijna alle gevallen, tenzij specifiek uitgesloten. Dit omvat schade aan eigendommen van anderen en letselschade.

 • Schade veroorzaakt door uw huisdieren.

 • Letselschade die gezinsleden aan elkaar toebrengen.

Let wel, materiële schade tussen gezinsleden onderling en schade aan eigen bezittingen is niet gedekt.

Dekkingsopties:

 • U kunt kiezen tussen een alleenstaande dekking of een gezinsdekking.

 • In de gezinsdekking zijn inwonende ouders, schoonouders en grootouders inbegrepen.

 • Meerderjarige kinderen die thuis wonen of uit huis zijn voor studie, vallen ook onder deze dekking.

Bij Aspire helpen we u graag de aansprakelijkheidsverzekering te kiezen die het beste past bij uw situatie, zodat u en uw gezin goed beschermd zijn tegen onvoorziene omstandigheden."

Meeting with a Lawyer

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Wat houdt de Rechtsbijstandverzekering in?

 • U krijgt professionele juridische bijstand van een jurist die verbonden is aan de rechtsbijstandverzekeraar.

 • De verzekering dekt de kosten van externe deskundigen.

 • Ook de kosten van gerechtelijke procedures vallen onder de dekking.

Belangrijk om te weten is dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt voor conflicten die al speelden of te verwachten waren vóór het afsluiten van de verzekering. De meeste verzekeraars hanteren ook een wachttijd, die ingaat direct na het afsluiten van de verzekering.

Bij Aspire helpen we u graag om de juiste rechtsbijstandverzekering te kiezen, zodat u altijd kunt rekenen op deskundige juridische hulp wanneer u die nodig heeft."

Travelling

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

Wat is een doorlopende reisverzekering?

Indien u op reis of vakantie gaat is het verstandig u apart te verzekeren.

U bent dan verzekerd voor schade of kosten door onvoorziene gebeurtenissen tijdens uw vakantie.

Een doorlopende reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsvormen of rubrieken in een pakket, zoals ongevallen, geneeskundige kosten, buitengewone kosten, bagage, huur vervangend vervoer.

Goed om te weten

 • Gaat u langer dan 3 weken op vakantie, dan is een doorlopende reisverzekering vaak voordelig. U bent dan 1 jaar lang verzekerd voor al uw vakantiereizen.

 • De maximale reisduur per reis is vaak 60 dagen, dit is uit te breiden.

 • Het dekkingsgebied is vaak Europa en de landen rond de Middellandse Zee. Gaat u verder weg, kies dan voor een werelddekking.

 • Wintersport is vaak optioneel mee te verzekeren.

 • Bijzondere sporten zijn vaak meeverzekerd, check dit altijd!

 • Vaak geldt er een eigen risico bij schade.

 • De basiszorgverzekering vergoedt medisch noodzakelijke kosten in het buitenland. Deze krijgt u tot het bedrag vergoedt wat u in Nederland zou krijgen. De kosten in het buitenland voor medische ingrepen zijn vaak hoger. Daarom kun u het deel dat niet wordt vergoed op de reisverzekering claimen.

 • In geval van schade, doe altijd eerst aangifte bij de politie.

Safety Traveling

DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering?

Indien u een vakantie heeft geboekt maar deze kan niet doorgaan. Of u moet uw vakantie voortijdig onderbreken, door ernstige omstandigheden. Met een annuleringsverzekering krijg je kosten vergoed.

In de polis staat duidelijk omschreven wanneer u de kosten vergoed krijgt, bijvoorbeeld als:

 • Een lid van een reisgezelschap of een naast familielid overlijdt.

 • Een van de verzekerden of een naast familielid ernstig ziek wordt.

Maar ook, als u plotseling werkloos wordt of uw eigen huis verkoopt of ernstige schade heeft.

De verzekering gaat in, direct na het afsluiten van de reis of vakantie en eindigt vaak als u weer thuiskomt in de eigen woning.

Evenals de reisverzekering is het mogelijk om deze verzekering doorlopend af te sluiten, een doorlopende annuleringsverzekering dus.

Let wel, vaak geldt er een maximum vergoeding per persoon. Is dit niet toereikend, dan kunt u dit bijverzekeren.

Doctor's visit in the hospital room

ONGEVALLENVERZEKERING

Wat is een ongevallenverzekering?

U loopt door een ongeval blijvend letstel op of u komt zelfs te overlijden door een ongeval. Een ongevallenverzekering keert dan een bedrag uit. De hoogte van de uitkering spreekt u van tevoren af.

Vaak worden er 2 rubrieken verzekerd:

 • Rubriek A: Overlijden door een ongeval

 • Rubriek B: Blijvende invaliditeit door een ongeval

Meestal worden de beide rubrieken afgesloten. Rubriek A is apart te verzekeren. Alleen rubriek B is vaak niet mogelijk.

Per rubriek bepaalt u het verzekerd bedrag. Vaak geeft een verzekeraar een aantal mogelijkheden om te verzekeren. Let wel, wanneer u gedeeltelijk invalide geraakt, krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering.

Belangrijk

Kijk goed in de voorwaarden wat een verzekeraar onder een ongeval verstaat en wat hiermee gelijk wordt gesteld.

De verzekering keert niet altijd uit. U krijgt bijvoorbeeld geen uitkering als:

 • Een ongeval ontstaat door alcohol- of drugsmisbruik

 • Er opzet in het spel is

 • Gevaarlijke sporten

 • Een ongeluk is veroorzaakt met goedvinden van iemand die daarbij belang heeft

Raadpleeg te allen tijde de voorwaarden.

Forest

UITVAARTVERZEKERING

Wat is een uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering wordt ook wel de begrafenisverzekering genoemd.

Er zijn drie soorten uitvaartverzekeringen:

 • Natura-uitvaartverzekering

 • Kapitaal uitvaartverzekering

 • Combinatie Natura- en Kapitaaluitvaartverzekering

Natura-uitvaartverzekering

De natura-uitvaartverzekering bestaat uit een vast omschreven pakket. De verzekeraar neemt dan alle zorg uit handen. Hij schakelt de begrafenisondernemer in en regelt alle zaken rond de begrafenis of crematie. Deze verzekering keert geen geld uit. Wil je meer dan wat in het pakket zit, dan moet je je extra verzekeren.

Uw wensen bepalen de kosten van de uitvaart en de premie die u betaalt.
Natura-uitvaartverzekeraars hebben daarvoor lijsten samengesteld die je kunt invullen. Dat kan op papier, maar ook op internet.

Kapitaaluitvaartverzekering
De kapitaalverzekering keert bij overlijden een geldbedrag uit. Hoe hoog dat bedrag is, bepaal je op het moment dat je de verzekering afsluit. Met deze uitkering betalen de nabestaanden de uitvaart.

Voor wie?

De kapitaalverzekering sluit u af voor uzelf en eventueel voor uw partner en of kinderen. Soms kunnen kinderen van de 24ste week zwangerschap tot een bepaalde leeftijd, vaak 18 jaar gratis worden meeverzekerd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de ouders.

Combinatie Natura- en Kapitaaluitvaartverzekering

Een vast omschreven pakket en een kapitaalverzekering.

De premie voor een uitvaartverzekering betaal je periodiek of met een eenmalige koopsomstorting.

Sommige verzekeraars verhogen de uitkering met een jaarlijkse winstbijschrijving. Ook kan de premie worden geïndexeerd.

Blue wheelchair

ZORGVERZEKERING

Wat is een zorgverzekering?
De basis zorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder. Deze basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling. Daarvoor bent u verzekerd volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg.
De premie bestaat uit een inkomensafhankelijke bijdrage en een nominale premie. Deze nominale premie is vaak per verzekeraar verschillend. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie.
Daarboven is het mogelijk u aanvullend te verzekeren, dit is niet verplicht.
Het minimale verplichte eigen risico is € 375,– voor 2015.
Er geldt voor de basisverzekering een verplichting van de verzekeraar u te accepteren. Voor het aanvullende pakket geldt dit niet.
Vaak hanteren verzekeraars een naturaverzekering of een restitutieverzekering.
Natura
Dan heeft u de mogelijkheid om naar alle zorgaanbieders te gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. De verzekeraar betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener. In overleg is het mogelijk om naar een andere zorgaanbieder te gaan.
Restitutie
Hierbij bepaalt u zelf naar welke zorgaanbieder u gaat. Het kan zijn dat u uw rekening eerst zelf moet betalen. Deze verzekering is vaak duurder dan de natura.

bottom of page